Muziektherapie

vioolsleutel

Muziektherapie is een non-verbale therapie. Doordat het praten wat meer achterwege wordt gelaten, ontstaat er een nieuwe wereld waarin ruimte is om te ontdekken. Nieuwe vaardigheden kunnen hierdoor ontstaan.

Doordat de muziektherapeut de muziek methodisch inzet, kunnen hierdoor veranderingen optreden op het sociale, emotionele, communicatieve en/ of gedragsmatige gebied. Hierbij wordt rekening gehouden met het (emotionele) ontwikkelingsniveau van de cliënt.

Mogelijke behandeldoelen zijn:

Emotionele ontwikkeling

 • Het uiten en reguleren van emoties
 • Het zelfvertrouwen en de assertiviteit vergroten
 • Werken aan een positief zelfbeeld
 • Versterken van de autonomie
 • Leren omgaan met grenzen
 • Verminderen van onrust (ten gevolge van dementie of verstoorde prikkelverwerking)

Cognitieve ontwikkeling

 • Aandacht en concentratieboog vergroten
 • (zintuiglijke) Waarneming verbeteren
 • Communicatieve vaardigheden vergroten
 • Inzicht verkrijgen in situaties en effecten van gedrag
 • Positief leren denken ten aanzien van jezelf en de ander

Sociale ontwikkeling

 • Ontwikkelen, stimuleren en verbeteren van de sociale vaardigheden
 • Leren omgaan met conflictsituaties
 • Doorbreken van dwangmatig gedrag

Motorische ontwikkeling

 • Verbeteren van de grove en fijne motoriek
 • Mogelijkheden van de stem ontdekken

Sociale ontwikkeling

 • Ontwikkelen, stimuleren en verbeteren van de sociale vaardigheden
 • Leren omgaan met conflictsituaties
 • Doorbreken van dwangmatig gedrag

Motorische ontwikkeling

 • Verbeteren van de grove en fijne motoriek
 • Mogelijkheden van de stem ontdekken

Om de positieve verandering te realiseren wordt gebruik gemaakt van:

 • Zelf muziek maken (actieve werkvorm) of luisteren naar muziek (receptief)
 • Activerende of juist rustgevende instrumenten (bijv. trommel of gitaar)
 • Muzikale elementen: klank, melodie, dynamiek, ritme, tempo
 • Voelbare trillingen van instrumenten
diensten: muziektherapie

Meer weten?

Als je denkt dat muziektherapie iets voor je kind kan betekenen, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.