Werkwijze

Nadat uw kind is aangemeld voor een behandelingstraject, dan doorlopen we de volgende stappen:

 • Intakegesprek

  Na aanmelding volgt een intakegesprek waarin de hulpvraag van de cliënt en praktische informatie besproken wordt. Aan het intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

 • behandelplan-icon

  Behandelplan

  Naar aanleiding van dit gesprek stel ik een behandelplan op. Hierin staan de doelen waaraan binnen de muziektherapie gewerkt gaat worden omschreven. Dit in samenspraak met de cliënt/ouders/verzorgers en eventueel een gedragsdeskundige.

  Bij aanvang van de behandeling wordt een contract afgesloten met de cliënt/ouders/verzorgers.

  In de daaropvolgende therapiesessies zijn ouders/verzorgers niet aanwezig, tenzij anders is afgesproken. Dit is omdat aanwezigheid van anderen invloed heeft op het therapieproces.

 • Observatieperiode

  De eerste drie sessies zijn ter observatie van de cliënt om het probleemgebied en de behandelmogelijkheden goed in kaart te brengen. De cliënt maakt daarbij kennis met verschillende instrumenten.

 • behandelfase-icon

  Behandelfase

  De cliënt krijgt wekelijks muziektherapie. Een individuele sessie duurt 45 minuten. De voortgang van de behandeling zal tussentijds besproken worden. Afhankelijk van het proces binnen de muziektherapie kunnen doelen eventueel worden bijgesteld.

 • Afrondingsfase

  De therapie wordt afgerond wanneer de hulpvraag is beantwoord of wanneer er geen vooruitgang meer te verwachten is. Aan de hand van een schriftelijk verslag vindt een eindevaluatie plaats.

Calamando muziektherapie heeft geen praktijkruimte. Ik kom bij je thuis of, wanneer mogelijk, op school of kinderdagcentrum.

Meer weten?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!